Tydzień Hiszpański z Neckermannem

Przedłużenie promocji do 19.04


tydzień hiszpański
  • MAJORKA
  • TENERYFA
  • GRAN CANARIA
  • LANZAROTE
  • FUERTEVENTURA
  • BARCELONA

 

  • COSTA BRAVA
  • COSTA DORADA
  • COSTA BLANCA

Regulamin promocji „Tydzień Hiszpański”:

1. Czas trwania promocji.
Promocja trwa od 13.04.2015 do 19.04.2015. Liczba miejsc objętych promocją jest ograniczona.

2. Uczestnicy promocji
2.1 Uczestnikiem promocji może zostać każdy Klient, który w okresie trwania promocji (od 13.04.2015 do 19.04.2015) zarezerwuje imprezę z katalogu lotniczego Neckermann Polska (NPL LAST, NAH, NPL FAMI, NPL HIT,) z terminami wylotów 01.04. – 31.10 2015.
2.2 Promocja dotyczy kierunków: PMI, LPA, ACE, TFS, FUE.
2.3 W promocji mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają zdolność do czynności prawnych.
2.4 Przystąpienie do promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się uczestnika z treścią niniejszego regulaminu i jego akceptacją.
2.5 Uczestnikami promocji nie mogą być pracownicy Organizatora oraz ich rodziny, korzystający ze zniżek pracowniczych.
2.6 Uczestnikami promocji nie mogą być pracownicy biur agencyjnych, franchisingowych posiadających ważną umowę agencyjną z Neckermann Polska, korzystający ze zniżek agencyjnych.

3. Zasady promocji
3.1. Uczestnikowi promocji, z tytułu wczesnej rezerwacji (w terminie określonym w punkcie 1 regulaminu) przysługują następujące korzyści:
gwarancja niezmiennej ceny gratis * – cena nie ulegnie zmianie od momentu dokonania rezerwacji do momentu wyjazdu.
*gwarancja niezmiennej ceny nie dotyczy sytuacji wprowadzania zmian dokonanych przez Klienta w rezerwacji, w wyniku których pierwotna cena rezerwacji ulegnie zmianie (dotyczy zmiany świadczeń, długości pobytu).
gwarancja bezpłatnej zmiany terminu – do 30 dni przed wyjazdem można dowolnie i bez kosztowo zmienić datę wyjazdu, obowiązuje cena z dnia dokonywania zmiany, nie dotyczy ofert Last Minute.
– zmiana jest możliwa tylko w ramach tego samego kierunku.
bilety na musical Mamma Mia w Teatrze Roma – 5 bezpłatnych podwójnych biletów dla pierwszych Klientów, którzy zarezerwują Hiszpanię. Zgłoszenie wraz z numerem rezerwacji należy przesłać na adres: promocja@neckermann.pl
stałe ceny dla dzieci – oferty już od 1199 PLN dla dzieci od 2 do 6 lat.

4. Rezygnacja lub anulacja wyjazdu
4.1 W przypadku rezygnacji z podróży przez uczestnika promocji, zastosowanie mają postanowienia umowy oświadczenie usług turystycznych oraz aktualnie obowiązujące Warunki Imprez Turystycznych i Warunki Płatności Neckermann Polska Biura Podróży Sp. z o.o.
4.2 W przypadku rozwiązania umowy z winy Organizatora uczestnicy nabywają prawo do zachowania otrzymanej w dniu rezerwacji promocji na nową rezerwację.

5. Postanowienia końcowe
5.1. Neckermann Polska zastrzega sobie prawo do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania promocji bez podania przyczyn. Przy czym wszystkie rezerwacje dokonane do momentu opublikowania przez Neckermann Polska jednej z powyższych decyzji na temat promocji, pozostaną nią objęte.