ODSZKODOWANIE ZA OPÓŹNIONY LUB ODWOŁANY LOT

AirHelp


Pomagają pasażerom linii lotniczych na całym świecie uzyskać należne odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot oraz w przypadku odmowy wejścia na pokład. Walczą z przewoźnikami lotniczymi w imieniu milionów turystów, którzy nie są pewni swoich praw wynikających z regulacji prawa europejskiego i międzynarodowego, albo którym brakowało czasu, zaufania lub wiedzy, by samodzielnie rozpocząć ubiegania się o odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot.

Firma AirHelp Inc. została założona w 2013 roku przez Henryka Zillmera, Nicolasa Michaelsena, Grega Roodta i Mortena Lunda, przedsiębiorców internetowych z zacięciem technologicznym, marketingowym i produktowym.

Celem AirHelp jest doprowadzenie do tego, by roszczenie należnego odszkodowania było tak łatwe i bezproblemowe, jak to tylko możliwe, a pasażerowie znów nie musieli martwić się o brak rekompensaty. Można to osiągnąć dzięki nowoczesnej technologii, danym lotniczym i zautomatyzowanemu procesowi składania roszczeń, wszystko opakowane w nowoczesną, przyjazną dla użytkownika stronę internetową i intuicyjną aplikację mobilną.

 

Odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

Twoje prawa jako pasażera linii lotniczych często są trudne do zrozumienia, dlatego korzystając z okazji chcemy dogłębnie wyjaśnić prawa pasażerów lotniczych, tak by w przyszłości nikt nie musiał iść na ugodę w zamian za voucher na jedzenie wart 20 euro. Należy wiedzieć, że odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot może wynosić nawet 600€ !

Warto wiedzieć:


Prawo w Unii Europejskiej

Rozporządzenie WE 261 z 2004 stanowi w Unii Europejskiej ustawę dotyczącą praw pasażerów, której wszystkie państwa członkowskie UE muszą przestrzegać.

Stwierdza ono, że pasażerowie muszą otrzymać finansową rekompensatę, jeśli ich lot został odwołany lub odmówiono im wejścia na pokład z powodu przepełnienia. Dodatkowo, w październiku 2012 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że pasażerowie, których lot miał co najmniej 3-godzinne opóźnienie również mają prawo do odszkodowania, chyba że opóźnienie to jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, pozostających poza kontrolą linii lotniczych, takich jak strajki lub złe warunki atmosferyczne.

Głównym celem rozporządzenia jest zwiększenie ochrony praw pasażerów w całej Europie oraz ujednolicenie prawa pomiędzy państwami członkowskimi UE. Teraz Ryanair w Irlandii konkuruje na tych samych warunkach, co Lufthansa w Niemczech .

Rozporządzenie weszło w życie w lutym 2005 r. i od tego czasu w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości zapadło wiele przełomowych wyroków wobec linii lotniczych.

Kiedy rozporządzenie ma zastosowanie?

Rozporządzenie dotyczące praw pasażerów może być bardzo mylące. Czasami nawet wydaje się wewnętrznie sprzeczne. Dlatego tak trudne może być do zrozumienia to kiedy masz prawo i do czego masz prawo. Ponadto, linie lotnicze mają skłonność do utrzymywania Twoich praw w tajemnicy, nawet jeśli są zobligowane do tego, by Cię o nich informować. I tak w konsekwencji, utykasz w martwym punkcie. Ten szokujący stan rzeczy kończy się tym, że zaledwie 1 % uprawnionych pasażerów rzeczywiście otrzymuje odszkodowanie, które im się prawnie należy!

Gdzie ma zastosowanie rozporządzenie?

Ponieważ rozporządzenie EC 261 jest prawem europejskim, ma ono zastosowanie tylko do europejskiej przestrzeni powietrznej. Nie musisz jednak być obywatelem kraju członkowskiego, by ubiegać się o odszkodowanie. Zgodnie z rozporządzeniem prawo do odszkodowania dotyczy wszystkich lotów wylatujących z lotnisk znajdujących się w UE (każdej linii lotniczej) oraz lotów do UE (realizowanych przez linie zarejestrowane w UE) lub na Islandię, do Norwegii i Szwajcarii.

Jakiej rekompensaty mogę oczekiwać?

Odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot czy też odmowę przyjęcia na pokład wynosi od 125 do 600 euro. Wysokość rekompensaty zależy od długości lotu i całkowitego opóźnienia w porcie docelowym.

Pamiętaj, że rekompensata należy ci się dodatkowo, poza opieką na lotnisku, która obejmuje:

  • Napoje
  • Posiłki
  • Zakwaterowanie (jeśli lot ma się odbyć następnego dnia)
  • Transport do miejsca zakwaterowania
  • Rozmowy telefoniczne

Poniższa tabela, AirHelp Compensation Chart®, pomoże Ci zorientować się, jakie dokładnie odszkodowanie należy Ci się w danej sytuacji:

Odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

Pasażerowie, którzy zostali powiadomieni o odwołaniu lotu co najmniej czternaście dni przed planowanym terminem wylotu (lub przewoźnik zaproponował alternatywny lot na tej samej trasie, z podobnym do pierwotnego planem lotu), nie są uprawnieni do odszkodowania.

W przypadku odwołania lotu z powodu nadzwyczajnych okoliczności, linie lotnicze nadal muszą zaproponować pasażerowi:

  • zwrot kosztów biletu (całości lub niewykorzystanej części)
  • alternatywny transport do miejsca docelowego, tak szybko jak to możliwe
  • zmianę rezerwacji na późniejszy dogodny termin, w zależności od dostępności miejsc.

Nawet w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, linie lotnicze muszą jeśli to konieczne zapewnić pasażerowi pomoc podczas oczekiwania na alternatywny transport.

Pasażerów więcej niż miejsc

W przypadku sprzedania przez przewoźnika nadliczbowych biletów (overbooking), linie lotnicze w pierwszej kolejności zobowiązane są poszukać ochotników, którzy zrezygnują z rezerwacji w zamian za pewne korzyści. Przewoźnik powinien zaoferować wolontariuszom wybór pomiędzy pełnym zwrotem ceny biletu i zmianą planu podróży. Jeśli ochotnicy wybiorą zmianę planu podróży, linia lotnicza musi, jeśli to konieczne, zapewnić im dalszą pomoc. Może ona obejmować posiłek, rozmowę telefoniczną, zakwaterowanie w hotelu (na jedną lub więcej nocy, jeśli to konieczne) i transport pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania.

Jeśli nie zgodzisz się na rezygnację z rezerwacji i linia lotnicza odmówi Ci przyjęcia na pokład, masz prawo do rekompensaty od 200 do 600 euro na pasażera, oraz do zwrotu pełnej ceny biletu.

Lot z przesiadką

Jeśli podróżujesz z przesiadką, sprawy nieco się komplikują. Loty łączone zwykle nie różnią się zbytnio od lotów bezpośrednich. Mogą jednak być obsługiwane przez wiele linii lotniczych i zatrzymywać się wewnątrz UE lub poza UE, co może wpływać na zastosowanie Rozporządzenia 261/2004. Dlatego zawsze sprawdzaj lotnisko początkowe i końcowe wskazane na bilecie.

Najważniejsze jest to, że jeśli jeden lub więcej lotów było opóźnionych, odwołanych lub przepełnionych na trasie do miejsca docelowego, o tym, czy masz prawo do rekompensaty decyduje całkowite opóźnienie w porcie docelowym.

Regułą dla wszystkich lotów łączonych jest fakt, że muszą odbywać się w ramach jednej rezerwacji. Jeśli zarezerwowałeś dwa oddzielne loty u jednego lub kilku różnych przewoźników, każdy lot jest traktowany indywidualnie.

Dlaczego tak trudno jest uzyskać rekompensatę?

Linie lotnicze otwarcie kwestionują prawodawstwo UE. Mają też tendencję do odrzucenia większości roszczeń, powołując się na „nadzwyczajne okoliczności”. Chociaż Europejski Trybunał Sprawiedliwości wielokrotnie nakazał liniom lotniczym wypłatę odszkodowania, wielu przewoźników wciąż się nie wywiązuje z tego obowiązku. Często bazują na tym, że pojedynczy pasażer raczej będzie unikał kłopotów związanych z wejściem na drogę sądową.

Co zatem dokładnie należy rozumieć przez określenie „nadzwyczajne okoliczności”? Opóźniony lub odwołany lot nie zawsze wynika z winy linii lotniczych. Kiedy tak się zdarza, przewoźnik nie ma obowiązku wypłaty rekompensaty. „Nadzwyczajne okoliczności” obejmują ekstremalne warunki pogodowe, niepokoje polityczne i strajki. Takie wydarzenia są poza skuteczną kontrolą przewoźnika.

Pełny tekst Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 można znaleźć tutaj

zgłoszenie dotyczące lotu można wysłać poprzez formularz na stronie

źródło: www.getairhelp.com